690 Sayılı KHK PTT'yi de Etkiliyor

OHAL Kapsamında yayınlanan 690 sayılı KHK kapsamında PTT'ye de düzenlemeler getirildi.

690 Sayılı KHK PTT'yi de Etkiliyor
690 Sayılı KHK PTT'yi de Etkiliyor Harun Gürcan

Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde yayımlanan 690 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, elektronik para ihraç etme yeksi verilen kuruluşlar arasına Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) eklendi. Getirilen yeni düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almasına gerek kalmadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı ve resmen duyuruldu. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve  Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun'da getirilen yeni düzenleme çerçevesinde,  elektronik para ihraç eden kuruluşlara, PTT de ilave edildi.

Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT'nin Kanun  kapsamındaki denetim süreci, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülecek. PTT, BDDK'dan izin almaksızın faaliyette bulunabilecek ve elektronik para  ihraç edebilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT'ye uygulanmasına ilişkin usul  ve esaslar, BDDK tarafınca belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca yapılacak denetim sonucunda PTT'nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma  veya elektronik para ihraç etme faaliyetlerini geçici veya süresiz  durdurabilecek.

SERMAYE PİYASASI KANUNU HAKKINDA DA DÜZENLEMELER VAR

Kararnameyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'n çerçevesinde "gayrimenkul sertifikası" ile ilgili hükümler de yer aldı. Yeni helen düzenlemelere göre, gayrimenkul  sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul  projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul  projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan  birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak düzenlendi.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye  Piyasası Kurulunca (SPK) düzenlencek. Kurulca düzenleme getirilen esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı  esaslar kararlaştırılabilecek. Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar  gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul  sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin  kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında tasarruf edilemeyecek,  rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da  dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve bunlar  hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine  getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının  gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu  görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu  toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların  dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin genel kurul  toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASIDA TEDBİRLER ALINDI

Yeni yayınlanan KHK kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nun, "izinsiz sermaye piyasası  faaliyetinde uygulanacak tedbirler" başlığına da yeni bir madde eklendi.

Bu maddeye göre, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla  yurt dışında kaldıraçlı işlem (Yatırımcının Forex işlemlerinde, yatırım  miktarının 100 katına kadar işlem yapabilmesine olanak sağlayan sistem) ve  kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri  yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi engellenecek.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
First Lady Kıskançlık Krizinde Mi?
First Lady Kıskançlık Krizinde Mi?
Ünlü Güzel Balkonda Soyundu
Ünlü Güzel Balkonda Soyundu